دوشنبه، خرداد ۲۴، ۱۳۹۵

نمونه ای از عقب ماندگی افغانها در آمریکا

پدر عمر متین گفته است که پسرش آدم خوب بود، تحصیل کرده بود و پدر و مادرش را دوست داشت. و نیز گفته است که اگر او میدانست که فرزندش دست به کشتار می زند حتما جلواش را می گرفت. به رسانه ها گفته است که فرزندش نه بخاطر مسایل مذهبی بلکه به دلیل نفرت از دیدن دو همجنسباز در حال بوسیدن همدیگر دست به چنین کاری زده است. بنده خدا فکر می کند نفرت علیه همجنسبازان باید از منبع دیگری آب بخورد به غیر از مذهب.

من چندین ویدیوی این آدم را در یوتیوب و صفحه فسبوکش دیدم، به این نتیجه رسیدم که خود این آدم هم دچار اختلال روانی است. میترسم از اینکه این آدم راهِ را نرود که فرزندش رفته است. در طی این چندسالی که در آمریکا هستم، به افغان های زیادی برخوردم که شبیه صدیق متین بوده اند. از جاهای رنج می بردند. از زنان شان جدا شده بودند. دختران و پسران شان راه را رفتند که می خواستند. اینجا پدر و مادری بجا مانده اند که نه زبان را درست می فهمند، نه با فرهنگی و مناسبات اجتمای اینجا وفق کرده اند و نه هم علاقه ای دارند که بیاموزند. جسم شان اینجاست، فکر و روان شان در افغانستان.

صدیق متین، پدر عمر متین، چند ساعت بعد از اینکه فرزندش ۴۹ نفر انسان بیگناه را می کشد، می آید در فسبوک علیه پاکستان چرند می گوید، به جایی اینکه علنا از قربانیان حادثه معذرت بخواهد. این است وضعیت بعضی افغان های در آمریکا زندگی می کنند.

0 comments:

ارسال یک نظر

contact

نام

رایانامه *

پیام *